DE GESCHIEDENIS VAN SCHUTTERIJ SINT JOSEPH VIJLEN

 

De schutterij van Vijlen is vernoemd naar haar patroonheilige Sint Joseph en is opgericht op 3 februari 1901 met medewerking van schutterij Sint Sebastianus uit Bocholtz, van welke vereniging ook de statuten werden overgenomen. Een nog aanwezig document bevestigt de officiële erkenning van de vereniging in 1904 door koningin Wilhelmina. De schutterij heeft vele ups en downs gekend, er zijn zelfs enkele perioden geweest dat men helemaal niet meer over een schutterij kon spreken omdat er simpelweg te weinig leden waren om naar buiten te kunnen treden. Over de eerste 50 jaar is weinig bekend over de vereniging. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er weinig over vergaderingen, optredens en andere activiteiten genoteerd werd. Het gros van de mensen was het niet gewend om veelvuldig met pen en papier om te gaan. Bovendien is van hetgeen dat wel op papier gezet werd een groot deel verloren gegaan. Anderzijds is bekend dat de schutterij enkele malen rustend is geweest.In de periode 1911 – 1919 was de vereniging rustend vanwege het feit dat WO I woede. Nederland was weliswaar neutraal in de oorlog, maar toch dienden de landsgrenzen goed bewaakt te worden en de oorlogssituatie naast de deur nodigde niet uit tot grootse verenigingsactiviteiten.
Een tweede periode dat de vereniging een sluimerend bestaan leidde was tussen 1933 – 1946, toen er eerst een economische crisis heerste, waarna ook nog eens WO II uitbrak. Andere mogelijke aanduidingen van een niet zo florerend bestaan was het ontbreken van een koning in 1906 en in 1909. Hoe het ook zij, telkens weer wist de schutterij zichzelf weer nieuw leven in te blazen.

De laatste keer dat dit gebeurde was in 1947, toen het bestuur bestaande uit de heren Jaques Larik, Heinrich Saive, Wiel Renardy, Frans Frederix en Piet Severijns de schutterij opnieuw op de rails konden zetten. Een extra moeilijkheid was de heersende schaarste van textiel. De broeken werden gemaakt (dankzij de stichting mijnwerkersvoorziening) van beddenlakens en het bestuur wist de hand te leggen op een partij Canadese legerjassen, zodat het schuttersuniform grotendeels compleet was. Men heeft het uiteindelijk wel een tijdje zonder hoofddeksel moeten doen en het sabel van commandant (Frans Frederix) werd bij uitrukken geleend van de plaatselijke politie commandant.
Op zondag 31 juli 1949 viel schutterij Sint Joseph Vijlen de eer te beurt het toen 34ste Bondsschuttersfeest van de Rooms Katholieke Bond van Geweerdragende Schutterijen in Zuid-Limburg te organiseren. De Vijlense schutterij veroverde zich vrij snel na de heroprichting niet alleen een vaste plaats in het Vijlense verenigingsleven maar ook binnen de Limburgse schutterswereld. In 1951 werd de schutterij zelfs de organisatie van het federatiefeest (ZLF, het huidige “kleine OLS”) toegewezen. Daarnaast nam de schutterij ook steeds deel aan het kerkelijke leven, met name aan processies en aan de vieringen binnen de kerk.
De eerste vlag van de schutterij aangeschaft in de beginjaren en had weliswaar 2 oorlogen doorstaan, maar begon ook tekenen van slijtage te vertonen. Op deze vlag, een zogenaamde drapeau (driehoekig en strak van vorm) stond rond de beeltenis van Sint Joseph, de tekst Koninklijke schutterij geborduurd. Waarom men de titel Koninklijk voerde en deze later wegliet is heden niet bekend. In 1953 formeerde zich een comité dat de benodigde gelden bijeen wist te brengen om een nieuw vaandel aan te schaffen. Deze vlag werd tot 1968 gevoerd. Op 27 oktober 1968 werd het nieuwe vaandel ingezegend, hetgeen de schutterij vervolgens nog eens fl.50,80 aan consumpties kostte. In 1994 werd dit vaandel vervangen, door het vaandel dat op dit moment gevoerd wordt. In 2001 mocht schutterij Sint Joseph Vijlen haar 100 jarig jubileum vieren, hetgeen dan ook gedaan werd met een heuse taptoe.

Op dit moment bestaat schutterij Sint Joseph Vijlen uit ongeveer 90 leden, verdeeld over tamboers, klaroenblazers, marketentsters, officieren, grenadiers, ereleden en steunende leden. Natuurlijk hebben we ook nog een tambour-majoor, vaandrig, koningspaar, beschermheer, commandant, linker- en rechterguiden en de rode kruis man.

Mede dankzij het bloeiend vereningingsleven in Vijlen en het groeiend aantal jeugdleden ziet schutterij Sint Joseph Vijlen de toekomst met vertrouwen tegemoet.