KONING 2019 – Gina Nix

Koningspaar Gina Nix & Emile Scheijen

Feestavond; 26 oktober 2019

Op zaterdag 26 oktober hebben wij onze feestavond gevierd, alwaar onze jubilarissen Hub Kusters, Annemie Houben, Claudia Bindels, John Vaessen, Robin Nix en Roel Smulders gehuldigd werden. We mogen terugkijken op een gezellige avond. De foto’s van de feestavond staan ook inmiddels op de website.

Jubilarissen 2019

v.l.n.r.: Robin Nix – Annemie Houben – Roel Smulders – Hub Kusters – John Vaessen – Claudia Bindels

Hub Kusters – 40 jaar

Hub Kusters is een schutter in hart en nieren. Samen met zijn vrouw Marion en zoon Tim, is hij niet weg te denken uit onze Vijlense Schutterij.

In 1979 ging Hub de eerste keer mee in uniform tijdens het Patroonsfeest “St. Joep”. Hub speelde destijds de tenor trom. Hij ging met plezier naar de repetities, waarbij het samen muziek maken en de gezelligheid achteraf beide even belangrijk waren.

Na zijn start op de tenor trom stapte Hub over op de kleine trom, waarna hij later ook nog klaroen heeft gespeeld.  In 1989 trad Hub toe tot het bestuur, waarvan hij 19 jaar deel uit maakte. Hij was jarenlang secretaris van onze vereniging en vanuit deze rol heeft hij er mede voor gezorgd dat de vereniging zich heeft ontwikkeld tot een duurzame en mooie schutterij.

In 1982 trad Hub ook toe tot het exercitiepeloton dat destijds onder leiding stond van De heer Haan en commandant Jac. Schins. Vele leuke herinneringen heeft Hub overgehouden aan dit peloton.

Hub heeft vrijwel alle functies binnen onze vereniging vervult. Zo was hij, naast tamboer en klaroenblazer, ook grenadier, reserve vaandrig, reserve commandant en reserve tamboer-majoor. Tijdens een carnavalsoptocht is hij zelfs marketentster geweest.

Gedurende deze 40 jaar heeft Hub zich ontwikkeld tot een echte sfeermaker. Zo organiseerde hij samen met toenmalig voorzitter en vriend Ger Houben, menig jeugduitstapje. Ook trad hij regelmatig op tijdens feestavonden, hetgeen menig schutter aan het lachen bracht.

Hub kijkt positief naar de toekomst en hoopt dat er in Vijlen weer een exercitiepeloton zal komen. Iets wat hij nu als een gemis ziet. Daarnaast droomt hij ervan om ooit samen met zijn kleinkinderen deel uit te maken van “zieng Sjutse”.

Claudia Bindels – 25 Jaar

Claudia is in 1994, op 23 jarige leeftijd, lid geworden van onze vereniging. Haar vader Harrie had zich al eerder aangemeld en toen hij voor het eerst meeging heeft zij zich ook aangemeld. Claudia is begonnen als klaroenblazer en toen haar vader in 1995 koning werd, heeft ze de eerste keer meegespeeld met de vereniging. De groep klaroenblazers bestond toen uit 4 heren en als enige vrouw stond Claudia haar mannetje. Klaroenblazen doet ze vandaag de dag nog steeds met plezier. Ze is erg trots op het klaroenkorps en de prestaties hiervan.

In 1996 werd ze koningin van de vereniging door zelf de koningsvogel naar beneden te halen. Ze kijkt hier met veel trots op terug. In navolging van haar vader en zijzelf haalden ook haar zus Veronique in 2005 en haar moeder Lily in 2016 de vogel naar beneden.

Nadat ze haar schietkunsten op de vogel met succes vertoont had werd ze ook lid van de schietploeg. Hierin is ze verschillende jaren een trouw lid geweest.

Tijdens het ZLF 2013 te Limbricht werd niet alleen op bolletjes geschoten maar schoot Cupido ook raak. Hier ontmoette ze haar man Roland welke ook schutter in hart en nieren is.

Ze is trots dat ze lid mag zijn van een mooie en hechte groep en de vereniging voelt voor haar als een familie, welke ook niet meer weg te denken is uit haar dagelijks leven. In de komende jaren hoopt Claudia nogmaals de koningstitel te veroveren.

Annemie Houben – 25 jaar

In de jaren negentig werd er elke dinsdagavond bij familie Houben les gegeven door instructeur Math Schins. Annemie’s echtgenoot Ger, was destijds voorzitter, klaroenblazer en tevens karrentrekker van het klaroenkorps. Zoon Jurgen en dochter Kirsten kregen het Schutterswezen reeds met de paplepel ingegoten, waarna Annemie uiteraard niet meer kon achterblijven.

Zodoende werd Annemie in 1994 lid van Schutterij St. Joseph en trad toe tot het klaroenkorps en ging de tenor trom spelen. Tijdens, in die tijd,  één van de vele bezoeken aan Vaalsbroek ging Annemie de eerste keer geüniformeerd mee.

Gedurende Ger’s voorzittersperiode was Annemie de steun en toeverlaat op de achtergrond, hetgeen zeker niet onderschat mag worden. Daarnaast was Annemie ook altijd nauw betrokken bij de organisatie van tal van activiteiten, zoals het organiseren van de Carnavalsgroep.

Door omstandigheden heeft Annemie helaas haar geüniformeerde lidmaatschap, en hiermee ook de tenor trom, aan de wilgen moeten hangen. Tijdens de jaarvergadering van 2012 werd zij door de vereniging tot Erelid benoemt. De betrokkenheid tot de schutterij is heel groot gebleven. Zo loopt zij samen met Ger een donateurskaartenroute en is zij er vaak bij wanneer de vereniging uitrukt. Annemie hoopt samen met Ger nog vele jaren betrokken te mogen blijven bij de schutterij.

Roel Smulders – 12,5 jaar

Roel Smulders werd in 2007 lid van de Schutterij, nadat hij de kennismakingsmiddag had bezocht. Hij startte met het oefenen op de kleine trom. Tijdens zijn lesperiode ging Roel al meerdere keren als Bordjesdrager voorop tijdens de diverse schuttersfeesten. Tijdens St. Joep (2011) ging Roel de eerste keer geüniformeerd mee met de vereniging als zijnde tamboer, waarbij de traditionele “klinge” werd gedronken.

Roel is vandaag de dag nog steeds een trouw en gewaardeerd lid van het klaroenkorps en mist zelden een repetitie. Daarnaast heeft hij ook meermaals succesvol deelgenomen aan diverse solistenwedstrijden, behaalde hij diploma A en werd hij gekozen tot het beste jeugdlid in 2012.

Naast het deel uitmaken van het klaroenkorps is Roel ook betrokken bij diverse nevenactiviteiten. Zo droeg hij zijn steentje bij aan de donateurskaartenactie en is hij ook regelmatig te vinden op de schuttersweide wanneer er opbouwwerkzaamheden plaatsvinden voor bijvoorbeeld het KVS.

Met name op het ZLF in 2014 kijkt Roel met trost terug, waarbij hij menig uurtje op het feestterrein zijn handen uit de mouwen stak. Roel hoopt een keer Koning van de vereniging te mogen worden en nog tal van jaren met plezier lid van St. Joseph Vijlen te mogen zijn.

John Vaessen – 12,5 jaar 

John wilde al tijdens zijn jonge jaren lid worden van schutterij St. Joseph. Hij heeft als klaroenblazer en later als tamboer deelgenomen, echter bleek helaas dat het bespelen van een muziekinstrument voor John niet de juiste keuze was.

Pas jaren later, toen zijn zoon Kevin besloot zich als geweerdrager bij de vereniging te voegen, begon bij John de schutterij weer te leven.  Op aandringen van een aantal leden die hem als trouwe supporter langs de optochtroute zagen staan, heeft John zich aangemeld tijdens het patroonsfeest St. Joep. “Ja, dan dun ich mich drin.”

Sinds zijn aanmelding is John als geweerdrager een vaste kracht in de vereniging.  Als vereniging kunnen we altijd een beroep op John doen. Zo zorgt hij er altijd voor dat er tijdens het schuttersfeest in Vijlen een vrachtwagen beschikbaar is, die als kiosk fungeert.

De schutterij is belangrijk voor John. De sociale contacten in het dorp zijn toegenomen door de activiteiten van de vereniging. Zijn echtgenote, Bernadette, is geen onbekende voor de schutterij. Zij vergezelt John bij de activiteiten en helpt hem en de vereniging waar dit nodig is.

Naast dat John geweerdrager is, is hij ook fanatiek lid van de schietploeg. Zo hoopt hij dat de schietploeg de komende jaren zich verder ontwikkelt en dat er menige prijs mee naar Vijlen gebracht kan worden. In de toekomst wil John ook graag zijn schietkunsten gaan vertonen op de koningsvogel, in de hoop het zilver te bemachtigen. Verder hoopt hij nog vele jaren in goede gezondheid lid te mogen zijn van schutterij Sint Joseph.

Robin Nix – 12,5 jaar

Robin Nix werd in 2007 lid van de Schutterij en komt voort uit een echte schuttersfamilie. Hij startte op klaroen, maar ging later over op kleine trom. Tijdens zijn lesperiode ging Robin al meerdere keren als Bordjesdrager voorop tijdens de diverse schuttersfeesten.

Tijdens St. Joep (2011) ging Robin de eerste keer geüniformeerd mee met de vereniging als zijnde tamboer, waarbij de traditionele “klinge” werd gedronken.

Vanaf zijn 13 levensjaar ging Robin’s interesse ook naar het schieten en werd lid van de schietploeg. Op zijn 14e schoot hij mee tijdens de schuttersfeesten en in 2010 schoot hij zich zelfs tot winnaar van het Erekruis van de vereniging.

Robin heeft nog meer dan voldoende ambitie en droomt om zich tot Koning te schieten, waarmee hij zich wenst te gaan scharen naast zijn wijlen vader Jo en zus Gina op de “Lijst van koningen”.

Robin maakt nog steeds deel uit van het klaroenkorps (tamboer) en is een zeer trouw lid. Daarnaast heeft hij ook meermaals succesvol deelgenomen aan diverse solistenwedstrijden, behaalde hij diploma A en werd hij gekozen tot het beste jeugdlid in 2013.

Verder kijkt Robin met veel genoegen terug op de organisatie van het ZLF in 2014..

Robin is trots op de vereniging en is schutter in hart en nieren en hoopt nog tal van jaren met plezier lid te mogen blijven.

Bondsfeest te Wijlre: 11 augustus 2019

Afgelopen zondag stond alweer het derde en tevens laatste bondsfeest van dit jaar op het programma. Op een uniek en mooi feestterrein en onder prima weersomstandigheden diende onze vereniging goed te presteren om behoud in de A-klasse (algemene onderdelen) veilig te stellen. Gelukkig deden de Vijlense schutters wat van hen gevraagd werd, hetgeen resulteerde in de volgende prijzen:

– Beste Presentatie A-Klasse: 1e prijs

– Beste Houding Optocht A-Klasse: 3e prijs

– Beste Defilé A-Klasse: 3e prijs

– Beste Commandant Algemene Onderdelen: 2e plaats – Jos Delamboy

– Klaroenkorpsen 2e divisie: 1e plaats

– Solisten tamboers jeugd divisie:

1e plaats – Lynn Coenen (met promotie)

2e plaats – Kiana van Wezel

Bondskampioenschap 10 augustus 2019

Voorafgaande aan het laatste schuttersfeest van het seizoen wordt traditioneel het bondskampioenschap gehouden. Dit jaar wordt het laatste schuttersfeest door St. Maternus Wijlre georganiseerd en zodoende waren we hier ook te gast voor het bondskampioenschap. Al voordat er begonnen werd met schieten was duidelijk dat er geen sprake was van ideale omstandigheden. De wind was de ergste uitdaging voor zowel schutter, parapluman en optekenaar. Daarnaast kreeg de schutter ook te maken met de zon, die zich bij vlagen liet zien, wat ervoor zorgde dat de omstandigheden om te schieten wisselend waren.

Vijlen begon om 10.00u met 2 A-zestal schutters en 3 B-zestal schutters. De schutters van het A-zestal moeten 100 bolletjes raak schieten en de schutters van het B-zestal moeten 50 bolletjes raak schieten. Dit alles zonder missers uiteraard. De eerste ronde begon goed voor de schutters van Vijlen, helaas moest echter “rising star” Manou na de eerste ronde afhaken omdat ze haar 5e bolletje had laten staan. In ronde 2 kon Vijlen 3 missers optekenen zowel Gina, Jean en Patrick waren goed uit de startblokken gekomen in de eerste ronde maar misten de feeling in de 2e ronde. Gina miste haar 6e bolletje, Patrick zijn 7e en Jean zijn 10e.  Nu was er nog 1 schutter uit Vijlen die de eer hoog moest houden. Helaas liet ook John zijn 18e bolletje staan en was daarmee de strijd voor het bondskampioenschap voor de schutters van Vijlen afgelopen. De schutters bedanken wel hun enige echte supporter Joost niet alleen voor zijn morele steun maar ook voor de versterking van de innerlijke mens.

Onder het genot van een broodje hamburger en een glaasje fris werd er nog even nagepraat over de gezellige ochtend en vertrokken de schutters, zonder bondskampioen in hun midden, weer richting Vijlen.

Erekruis-schieten 27-07-2019

Zaterdag 27 juli vond het ere-kruisschieten plaats. Er werd door 16 schutters gestreden om de hoogste eer. Na de eerste 3 rondes, waarbij alle deelnemers aan bod kwamen, bleven er 4 schutters over welke via kaveling gingen uitmaken wie het erekruis 2019 in de wacht zou gaan slepen. Uiteindelijk was het Marlou Nix die de zenuwen het beste in bedwang kon houden, waarmee zij voor de tweede keer op rij winnaar werd van het erekruis. Vanaf deze plaats feliciteren wij Marlou alvast hartelijk met deze prestatie. Verder gaat dank uit naar Schietmeester Patrick van Wezel voor de organisatie van deze gezellige dag.

ZLF 2019 te Puth 21-07-2019

Zondag 21  juli vond het ZLF plaats in Puth. De volgende prijzen werden behaald door onze vereniging:

  • Ereprijs houding optocht (oude exercitie)
  • 2e plaats bij de muziekwedstrijden (2e divisie klaroenkorpsen)
  • Solistenwedstrijden jeugd-divisie: 1e plaats voor Lynn Coenen en de 3e plaats voor Kiana van Wezel

OLS te Sevenum 07-07-2019

Zondag 7 juli vond het OLS plaats in Sevenum. We mogen terugkijken op een mooi OLS, waarbij men als schutter zeker kon genieten van een druk bezochte optocht. In een sterk en groot deelnemersveld werden de volgende prijzen behaald:

– Beste Defilé Oude Exercitie – 2e prijs

– Solistenwedstrijden jeugd-divisie slagwerk:

  • Kiana van Wezel – 1e plaats
  • Lynn Coenen – 2e plaats

NK Solisten 22-06-2019

Op zaterdag 22 juni nam Kiana van Wezel deel aan de Nederlandse Kampioenschappen voor Drumbandmuzikanten in het Cultureel Centrum Don Bosco te Heel. Kiana kwam uit in de jeugddivisie, sectie kleine trom en behaalde 85 punten! Vanaf deze plaats feliciteren wij Kiana met deze goede prestatie!

Reveille en Processie 23-06-2019

Op zondag 23 juni vond traditioneel voorafgaand aan de processie de Reveille plaats. Om 6 uur vertrok de “Reveille-selectie” vanaf Café-Restaurant Bergzicht om de Vijlenaren te laten ontwaken voor Sacramentsdag. Na afloop was er weer een goed verzorgd ontbijt geregeld door Marion Kusters en Annemie Houben. Dank hiervoor!

Na de Reveille was het tijd voor de Heilige Mis en aansluitend de Processie. Na de processie speelden wij samen met de Harmonie Mars Bagatel, hetgeen weer bevestigde dat het Vijlense verenigingsleven instaat is om prima samen te werken.

’s Middags werd onder een stralend zonnetje nog genoten van een natje en een droogje verzorgd door de Evenementen Commissie, waarvoor wij ons ook uiteraard danken!

Bondsschuttersfeest St. Geertruid; 2 juni 2019

Afgelopen zondag vond het tweede Bondsschuttersfeest plaats in een zonovergoten St. Geertruid. Ons kersvers Koningspaar Gina Nix en Emile Scheijen toonden zich voor het eerst en vielen direct in de prijzen. Zo behaalde Gina de 1e plaats als Koningin en behaalde Emile een 2e plaats als Koning. Bij de algemene onderdelen behaalden we een 2e prijs bij het onderdeel Presentatie (A-Klasse) en een 3e prijs bij het onderdeel Houding Optocht (A-Klasse). Onze solisten deden het ook uitstekend. Zo behaalde Daan Pieters een 2e plaats bij de solisten tamboers in de 5e divisie . Verder behaalde Lynn Coenen de 3e plaats en Kiana van Wezel de 1e plaats bij de solisten tamboers in de jeugddivisie. De mooiste Generaal kwam ook uit Vijlen, Marc Steins behaalde de 1e plaats. Tot slot behaalde de Marketentstergroep de 3e plaats op hun onderdeel.

Koningsvogelschieten 2019; 31-05-2019

Donderdag 31 mei (Hemelvaartsdag) vond traditioneel het Koningsvogelschieten plaats. Omstreeks 13:30uur werd het Koningspaar Roswitha en Klaus Preuschoff  afgehaald na een rondgang door Vijlen. Tijdens deze rondgang nam Patrick van Wezel de honneurs even waar als zijnde Koning, daar Klaus geveld was door blessureleed.

Na de officiële opening, waarbij mooie woorden werden uitgesproken door onder andere Wethouder De Graauw, werd er gestart met het Burgerkoningschieten. Na een spannende strijd wist Burgemeester Van Loo het laatste stukje van de houten koningsvogel naar beneden te halen, waarmee hij zich tot Burgerkoning 2019 schoot. Voor hem was dit de laatste keer dat hij ons Koningsvogelschieten bezocht als zijnde Burgemeester van de Gemeente Vaals. Echter zal hij volgend jaar terugkeren om het eerste schot op de Burgerkoningsvogel te komen lossen. Iets wat wij natuurlijk bijzonder waarderen.

Aansluitend werd er gestart met het schieten op de echte koningsvogel. Uiteindelijk gingen er 11 schutters de strijd met elkaar aan om zich koning 2019 te mogen noemen. Na 212 schoten en een zeer spannende finale, was het Gina Nix die de laatste plaat naar beneden wist te halen. Voor de eerste keer mag Gina zich Koning van onze schutterij noemen. Gina zal het Koningszilver laten dragen door Emile Scheijen, waarmee Gina als Koningin dit seizoen deel zal uitmaken van onze vereniging.

Naast het schieten op de koningsvogels vond ook de strijd plaats om het Vijlens Kampioenschap. De hoogste eer was weggelegd voor Fred Hendriks.

Vanaf deze plaats nogmaals hartelijke felicitaties aan onze kersverse Koning, Burgerkoning en Vijlens Kampioen!

Koning 2019 – Gina Nix                        

Burgerkoning – Burgemeester Van Loo

Vijlens Kampioen – Fres Hendriks

bondsfeest te Epen: 12 mei 2019

Het eerste bondsfeest van dit jaar vond afgelopen zondag plaats in Epen. Het weer was ideaal en het feest was netjes georganiseerd. De volgende prijzen werden behaald:

– Beste houding optocht – 1e plaats

– Klaroenkorps 2 divisie – 3e plaats

– Mooiste Marketentstergroep – 3e plaats

– Solisten tamboers jeugddivisie: Kiana van Wezel – 1e plaats en  Lynn Coenen 3e plaats

Patroonsfeest St. Joep 2019; 24 maart 2019

Op zondag 24 maart vierde Schutterij St. Joseph Vijlen haar Patroonsfeest “St. Joep”. Om half tien marcheerde een bijna voltallige schutterij naar de St. Martinuskerk om de Heilige Mis te vieren.

Deze Heilige Mis werd opgeluisterd door het gemengd zangkoor St. Gregorius uit Vijlen en ons eigen klaroenkorps. Vanaf deze plaats danken wij ons hiervoor hartelijk.

Na de Heilige Mis werd er op het kerkhof stilgestaan bij alle overledenen die zich, op welke wijze dan ook, aan St. Joseph Vijlen verbonden voelden. Hierbij werd door de klaroengroep de Last Post gespeeld en werd er gebeden op het kerkhof.

Na alle kerkelijke plichtplegingen werd er genoten van een heerlijke brunch bij Hotel-Restaurant Vijlerhof.

De dag werd afgesloten bij ons verenigingslokaal ”Café-Restaurant Bergzicht ”, alwaar de nodige bedankjes werden gedaan. Daarnaast werd de prijs voor het beste jeugdlid uitgereikt aan Daan Pieters en werd Kiana van Wezel gehuldigd voor haar goede prestatie tijdens de LK solisten te Melick.

Verder was er aandacht voor Lynn Coenen, die de eerste keer St. Joep als “sjuts va Viele” mocht meemaken.

Onze vereniging mag terugkijken op een geslaagd patroonsfeest en kijkt met plezier uit naar het komende schuttersseizoen.

LK Solisten; 17 maart 2019

Op zondag 17 maart nam Kiana van Wezel deel aan de Limburgse Kampioenschappen te Melick. Kiana kwam uit in de jeugddivisie en behaalde maar liefst 87 punten!

Bestuur en leden zijn bijzonder trots op Kiana en feliciteert haar reeds vanaf deze plek!

Carnaval 2019

Ook dit jaar nam onze vereniging weer deel aan de carnavalsoptochten in Vijlen en Vaals. Met veel plezier werd reeds enkele maanden door alle leden van de groep druk gewerkt aan de wagen en de kleding. Dit jaar had de groep gekozen voor het thema Lego. Vanaf deze plaats willen wij C.V. De Schnapsnaze uit Vijlen en C.V. De Grensülle uit Vaals bedanken voor de goed georganiseerde optochten.

   

09-02-2019: Jaarvergadering – Jac. Schins

Tijdens de jaarvergadering, welke plaatsvond op zaterdag 9 februari, werd bekend dat Jac. Schins een punt zet achter zijn bestuursfunctie en hiermee ook het penningmeesterschap. Na 50 jaar bestuurslid te zijn geweest vond Jac. het genoeg geweest, hetgeen het bestuur en de gehele vereniging natuurlijk goed begrijpt en respecteert.

Voorzitter Marc Steins sprak Jac. toe en bedankte hem voor alles wat hij tijdens zijn bestuursperiode voor onze vereniging betekend heeft. De vergadering reageerde vervolgens met een staande ovatie, hetgeen Jac. bijzonder toekwam.

De vereniging, en het bestuur in het bijzonder, zal Jac. erg gaan missen. Vooral zijn open manier van communiceren en oprechtheid, maar zeer zeker ook zijn ruime ervaring en kennis over de schutterswereld zullen een groot gemis worden. Jac. zal actief lid blijven als officier en zal in het vervolg plaatsnemen aan de andere kant van de tafel tijdens de ledenvergaderingen.

Het zal even wennen zijn, maar ondanks het afscheid van Jac. als penningmeester kijken wij toch met vertrouwen naar de toekomst. Emile Scheijen zal namelijk  de taak van Penningmeester van Jac. overnemen. Daarnaast is Jarno Niks tijdens de jaarvergadering tot het bestuur toegetreden. Ook hij zal taken van Jac., zijnde geen penningmeester taken, gaan overnemen.

Het bestuur zal de komende tijd de taakverdeling waar nodig herverdelen , waarna wij de leden zullen informeren.

27-01-2019; Solistenconcours LBT te Schimmert

Vandaag  namen Lynn Coenen, Kiana van Wezel en Daan Pieters deel aan het regionaal solistenconcours van de LBT. Het concours vond plaats in het mooie Gemeenschapshuis van Schimmert.

Onze jonge talenten hadden zich goed voorbereid en speelden allemaal keurig en naar tevredenheid.

Lynn maakte haar debuut en kwam als eerste in actie en behaalde 81 punten op kleine trom in de jeugd divisie, hetgeen resulteerde in een mooie eerste prijs. Daarna speelde Kiana, ook in de jeugd divisie op kleine trom, en behaalde maar liefst 85 punten. Met deze score kwalificeerde Kiana zich voor de Limburgse Kampioenschappen  en is zij tevens gepromoveerd naar de 5e divisie. Als laatste kwam Daan in actie. Hij speelde op kleine trom in de 5e divisie en behaalde 82 punten (tevens een eerste prijs).

Daan – Kiana – Lynn

Schutterij St. Joseph is wederom zeer trots op haar solisten!

Prinses Christel I – CV de Schnapsnaze; 11-01-2019

Op vrijdag 11 januari werd Christel in de Braeck uitgeroepen tot prinses  “Christel ut iesjte” van de Schnapsnaze. De heerschappij over het “Schnapsnazeriek” zal zij samen met haar Hofnar Miranda voeren. Schutterij St. Joseph is zeer trost op het “marketentster Zweigestirn” en wenst Christel (Hertogin van de Sjutse) en Miranda reeds een prachtig Carnavalsseizoen toe!!!