Jubilarissen 2020 & 2021

v.l.n.r. Piet Schins – Maria Gulpen – Roy Delnoy – Patrick van Wezel

Piet Schins – 60 jaar

Piet werd in 1961 lid van onze vereniging. Zijn jongere broer wijlen Jac. Schins, die hem als lid was voorgegaan, vond het deelnemen aan de schutterij ook iets voor Piet. Door het enthousiasme van zijn broer werd Piet geweerdrager van onze vereniging.

Naast geweerdrager is Piet lange tijd enthousiast lid geweest van het exercitiepeloton. Na een flink aantal jaren van trouwe dienst als geweerdrager, werd Piet officier. Een rang die hij tot op de dag van vandaag nog met trots vervult. Zijn echtgenote Tilla staat altijd aan zijn zijde bij de schuttersactiviteiten en draagt vooral zorg voor het spik en span uitzien van de uitmonstering van Piet. Ook staat Piet altijd klaar om een helpende hand te bieden waar dit nodig is. Bijvoorbeeld bij de opbouw van een bondsfeest of werkzaamheden op de wei.

Iedereen die Piet kent weet dat hij altijd vol zit van verhalen over zijn jongere jaren bij de vereniging en hij draait zijn hand niet om voor een grap. Zo vertelt hij met veel verve over een tripje huiswaarts vanaf het bondsfeest in Wijlre ergens in zijn jonge jaren. Piet rijdt samen met twee vrienden op één brommer naar huis. Bij aankomst in Vijlen komt Piet tot de ontdekking dat ze onderweg een van de vrienden verloren zijn. Later blijkt dat ze deze vriend al in Wittem zijn verloren! Verder, zo zegt hij zelf, neemt hij het graag wat ruim. Zo haalt zijn scootmobiel namelijk een snelheid van wel 120 km/u, noemt hij zijn tractor een dieplader en kost het koningschap in Vijlen wel 10.000 euro!

Piet is een trouw verenigingslid, waarop we bijzonder trots zijn! Naast zijn lidmaatschap bij onze vereniging was hij ook lid van de harmonie in Lemiers (vaandeldrager) en is hij ook lid geweest van de Erewacht in Lemiers.

We hopen nog lange tijd veel plezier van Piet te beleven in al zijn doen en laten!

Maria Gulpen – 40 jaar lid (2020)

Voordat Maria lid werd van onze vereniging was ze altijd al trouwe supporter. De passie voor de schutterij ontstond door jongere broer wijlen Jac. Schins, welke een enthousiast en betrokken lid was van onze schutterij. De passie die hij voor de schutterij had bracht hij over naar zijn familie.

Maria werd in 1980 lid van onze vereniging, niet zomaar een lid, want ze werd meteen keizerin van onze prachtige vereniging. Hoe dit precies ontstaan is, is niet geheel zeker, maar het gebeurde bij café A gen Boom. Wijlen Keizer Frans Baumans vroeg Maria om mee te gaan als zijn keizerin. “Dat wil ich wel doeë”, zei Maria. Gelukkig wist ze al wat op haar af kwam. In 1965 was ze namelijk al met haar man, Andrees, meegegaan als koningin.

Zogezegd zo geschiedde, trouw aan de rechterzijde van Frans, pronkte Maria altijd in een van haar mooie jurken. Dat heeft ze maar liefst 30 jaar lang gedaan, waarbij ze meer dan 10 jurken versleten heeft. De eerste keer dat zij een prijs behaalde was op het bondsfeest in Vaals. Verdere hoogtepunten beleefde zij op de diverse OLS-feesten, waarbij zij regelmatig in de prijzen viel.  Nadat haar periode als Keizerin voorbij was, is zij benoemt tot erelid.

Ook haar beide dochters Marlou en Anja zijn altijd betrokken geweest bij de vereniging, Anja is klaroenblazer geweest en op Marlou kan de vereniging altijd een beroep doen als vrijwilliger bij een bondsschuttersfeest in eigen dorp.

Dat Maria een trouw en trots verenigingslid is blijkt uit de diverse taken die ze heeft uitgevoerd als vrijwilliger. Zo was ze tot een aantal jaren geleden altijd een vaste kracht van de keukenbrigade. Zonder Maria zouden onze schutters al die jaren niet voorzien zijn geweest van een lekkere friet met frikandel tijdens het vogelschieten, de kermis in Holset of een bondsfeest in eigen dorp. Tot voor kort verzorgde ze zelfs samen met Yvonne elk jaar de boodschappen voor het vogelschieten en de kermis in Holset. Daarnaast verzorgt ze tot op de dag van vandaag de kaartjes namens de schutterij voor de communicantjes en begrafenissen.

Roy Delnoy – 25 jaar (2020)

Roy Delnoy werd in 1995 lid van de schutterij en was met zijn 15 jaar vrijwel zeker de jongste grenadier die onze vereniging tot op de dag van vandaag gekend heeft. Sinds jaar en dag is hij een vertrouwd gezicht in de eerste rij van de grenadiers.

Roy trad vrijwel direct toe tot de schietploeg en werd een enthousiaste en goede schutter. Hierbij kijkt hij met plezier terug op de wijze, waarop Fred Hendriks en wijlen Jo Nix hem opvingen. Veelvuldig maakte hij deel uit van het A-zestal en vertegenwoordigde hij de Vijlense Schutterij tijdens diverse schuttersfeesten, waaronder het OLS en het ZLF. Daarnaast veroverde hij tweemaal het erekruis van de vereniging en wel in 1997 en 2009.

Naast het serieuze en gedisciplineerde werk houdt Roy van de gezelligheid die heerst binnen het schutterswezen. Hij geniet van het feest in de tent en op weg naar huis hebben wij meermaals van zijn zangtalenten of zijn “büttenrednerkwaliteiten” kunnen genieten. Daarnaast herinneren wij ook de leuke optredens die hij met zijn “stimmungsboys” verzorgde tijdens de diverse feestavonden.

Een van de hoogtepunten is voor Roy het ZLF wat in eigen dorp in 2014 gehouden werd. Roy was veelvuldig op de schutterswei te vinden om zijn handen uit de mouwen te steken. Daarnaast was hij prominent te horen in de ZLF-Schlager, waarbij hij de stem van commandant feilloos ten gehore bracht.

Naast diverse malen carnavalsprins te zijn geweest hoopt Roy zich ooit nog eens tot koning te schieten van St. Joseph Vijlen!

We zijn ontzettend blij dat Roy al 25 jaar deel uit maakt van de vereniging en we hopen dat hij nog jarenlang met plezier lid blijft!

Patrick van Wezel – 12,5 jaar

Patrick van Wezel werd in 2009 lid als Grenadier van Schutterij St. Joseph Vijlen, nadat hij zich in datzelfde jaar tot Koning wist te schieten. Patrick voelde zich altijd al aangetrokken door het militaire- en disciplinaire element dat de schutterscultuur rijk is. Sinds 2020 draagt hij het vaandel, al heeft hij dit nog maar zelden in de praktijk kunnen brengen door de vervelende corona-crisis.

Patrick is een echt verenigingsmens, waarbij hij ook in onze vereniging niet aan de zijlijn blijft staan. Zo is hij sinds 2015 Schietmeester, hetgeen hij op enthousiaste wijze doet. Patrick is dankbaar voor het feit dat hij hiervoor veel heeft mogen leren van Fred Hendriks en wijlen Jo Nix. Naast het zijn van Schietmeester, schiet hij zelf ook op het A-zestal. Trots maakt hem dat het A-zestal in 2016 bondskampioen werd, iets dat niet met regelmaat voorkomt.

Trost maakt hem dat ook zijn beide dochters Kiana en Gioya lid zijn van de schutterij als zijnde tamboer. Naast de actieve wijze waarop zijn dochters deelnemen aan de vereniging is de waarde van zijn vrouw Bianca niet te onderschatten. Zij staat altijd klaar voor Patrick en is hiermee zijn volledige steun en toeverlaat.

Patrick geniet van het kameraadschap en het samen zijn, wanneer hij met de schutterij onderweg is. Daarnaast neemt hij actief deel aan werkzaamheden op de schuttersweide of neemt zitting in de commissie PR, wanneer er een schuttersfeest georganiseerd wordt. Hij kijkt dan ook zeer tevreden terug op de wijze waarop het ZLF in 2014 plaatsvond, waarbij hij ook zijn steentje bijdroeg op meerdere vlakken.

Wij hopen dat Patrick nog in lengte van jaren lid blijft van onze schutterij en gunnen hem hierin alle plezier en geluk toe.

Uitslagen Limburgse Kampioenschappen; 4 juli 2021

In navolging op de regionale solistenconcoursen organiseerde de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) ook de Limburgse Kampioenschappen via de digitale weg. Op 19 juni mocht onze vereniging twee deelname-video’s insturen en wel van Gioya van Wezel (kleine trom – jeugddivisie) en Lynn Coenen (kleine trom – 5e divisie).

Zondag 4 juli 2021 werden de resultaten bekend gemaakt. Gioya van Wezel behaalde maar liefst 87 punten (promotie naar 5e divisie), waarmee ze de 3e plaats wist te bemachtigen.

Lynn Coenen mag zich zelfs Limburgs Kampioen noemen, omdat zij in haar divisie op de kleine trom met 86 punten (promotie naar 4e divisie) de hoogste score wist te behalen.

Wij feliciteren beide solisten met deze fantastische en uitzonderlijke resultaten, waarop wij weer ontzettend trots zijn!

Koninklijke onderscheiding Jos Delamboy; 08 mei 2021

Op zaterdag 8 mei 2021 ontving Jos Delamboy zijn Koninklijke Onderscheiding van de Burgemeester van Sittard-Geleen.

Als Schutterij hebben wij de benodigde ondersteuning geboden bij de aanvraag die vanuit het Margratens Toneelgezelschap is verricht. Dit als blijk van waardering voor het werk dat Jos sinds jaar en dag met passie voor het Schutterswezen in het algemeen, maar zeker ook voor zijn St. Joseph Vijlen, verricht. Onze Voorzitter (Marc Steins) heeft de felicitaties namens onze vereniging aan Jos en zijn familie overgebracht.

Jos, van harte gefeliciteerd!

Uitslagen digitaal solistenconcours LBT; 16 april 2021

Op 16 april hebben wij de inzending gedaan van maar liefst zeven optredens van onze solisten. Bij voorbaat mag er reeds een compliment uitgaan naar alle leerlingen die, ondanks de Corona-maatregelen, via video-verbindingen les krijgen en uitstekend hun best doen!

De resultaten:

  • Rosalie van Beusekom: kleine trom, jeugd divisie, 81 punten, eerste prijs
  • Solange van der Voort: klaroen, jeugd divisie, 83 punten, eerste prijs
  • Gioya van Wezel: kleine trom, jeugd divisie, 85 punten, eerste prijs en eerste plaats in de jeugd divisie. Tevens promotie en deelname Limburgse Kampioenschappen
  • Kiana van Wezel: kleine trom, 5e divisie, 82 punten, eerste prijs
  • Daan Pieters: kleine trom, 5e divisie, 80 punten, eerste prijs
  • Yasmine van Beusekom: klaroen, jeugd divisie, 82 punten, eerste prijs
  • Lynn Coenen: kleine trom, 5e divisie, 84 punten, eerste prijs

Vanaf deze plaats feliciteren wij alle solisten van harte met deze goede resultaten!

In memoriam, Jac. Schins; 07-04-2021

Yvonne & Jac. Schins

* 24 augustus 1946

† 7 april 2021

Met veel verslagenheid namen wij op 7 april jl. kennis van het overlijden van ons lid Jac. Schins.

Schutterij St. Joseph Vijlen mag met een warm gevoel terugkijken op de schutters-carrière van Jac. die 64 jaar geduurd heeft.

Jac. werd in 1957 lid van onze vereniging en startte als klaroenblazer. Na een paar maanden ging Jac. de eerste keer met de vereniging mee tijdens “St. Joep”. Sinds de eerste dag van zijn schuttersloopbaan was hij liefhebber van muziek en in het bijzonder van klaroenen en jachthorens. 25 jaar lang speelde Jac. met veel plezier in het klaroenkorps. Door reden dat het aantal Grenadiers terugliep besloot hij in 1983 het geweer aan zijn schouder te nemen en zijn klaroen en koperen hoorn als relikwie uit te stallen. Na een kundige opleiding van Dhr. Haan uit Voerendaal werd Jac. in 1989 Commandant van onze Schutterij. Op fanatieke wijze begeleidde hij zijn Schutterij tot in het jaar 1998 door de Limburgse straten. In 1998 werd hij bevorderd tot Officier (Kapitein), de rang die hij tot op de dag van vandaag bekleedde.

Naast dit alles was Jac. van 1968 tot en met 2018 bestuurslid, waarvan hij vrijwel de gehele periode Penningmeester was. Daarnaast was hij sinds 1976 lid van het bestuur van de RKZLSB.

Voor deze bewezen diensten ontving Jac. reeds menige onderscheiding. Zo ontving hij in 2017 de OLS-medaille in Goud met kroontje ter gelegenheid van zijn 60-jarig lidmaatschap en was hij Officier in de Soevereine Orde van de Rode Leeuw. Naast deze onderscheidingen vanuit de schutterswereld ontving Jac. in 2008 de Koninklijke Onderscheiding en in 2017 de Gemeentelijke Erepenning van de Gemeente Vaals.

De vele onderscheidingen hebben Jac. nooit echt veranderd, waarbij hij bovenal loyaal, onbaatzuchtig, kundig en uitermate betrokken was bij zijn St. Joseph Vijlen.

Wij zijn erg dankbaar voor de wijze waarop Jac. lid is geweest van de vereniging en we zullen hem enorm gaan missen.

Jac., het ga je goed!

In memoriam, Ger Houben; 28-09-2020

Annemie en Ger Houben

* 6 september 1957

† 28 september 2020

Met veel verslagenheid namen wij op 28 september jl. kennis van het overlijden van ons lid Ger Houben.

Schutterij St. Joseph Vijlen mag met een warm gevoel terugkijken op de schutters-carrière van Ger die bijna 30 jaar geduurd heeft.

Ger Houben werd in 1991 lid van onze schutterij als Grenadier, waarna hij al snel de overstap maakte naar het klaroenkorps en de klaroen ging bespelen. Hiernaast was Ger ook jarenlang lid van het exercitiepeloton.  Drie jaar na zijn toetreding tot onze vereniging werd Ger voorzitter, hetgeen hij maar liefst 10 jaar op een uitstekende manier deed en waarbij hij zich een voorbeeld voor velen toonde. Graag had Ger nog langere tijd deel uitgemaakt van het korps en het bestuur, maar helaas door gezondheidsproblemen mocht dit geen werkelijkheid worden. Met zijn ijzeren wil vocht hij zich weer terug en werd een gewaardeerd Grenadier binnen onze vereniging. Ger was onderscheiden met de OLS-medaille in Zilver.

Wij zijn erg dankbaar voor de wijze waarop Ger in voor- en tegenspoed de vereniging altijd trouw is gebleven.

Ger, het ga je goed!

In memoriam, Al Cox; 24-09-2020

Wijlen Marieke de Lange en Al Cox

* 29 november 1943

† 24 september 2020

Met veel verslagenheid namen wij op 24 september jl. kennis van het overlijden van ons erelid Al Cox.

Schutterij St. Joseph Vijlen mag met een warm gevoel terugkijken op de schutters-carrière van “d’r Al” die 58 jaar geduurd heeft.

Al Cox werd in 1962 lid van onze schutterij als tamboer, waarna hij ook de overslagtrom als de basklaroen bespeelde. Hij bleef tot 1985 trouw lid van ons klaroenkorps, waarna hij tot 1988 de functie van grenadier vervulde. Tevens was hij jarenlang lid van de schietploeg. In 1972 werd hij Koning van onze vereniging en in 2011 droeg hij met trots het koningszilver van zijn partner wijlen Marieke de Lange. Verder was hij onderscheiden met de OLS-medaille in Goud met kroontje.

Wij zijn erg dankbaar voor de wijze waarop Al in voor en tegenspoed de vereniging altijd trouw is gebleven.

Al, het ga je goed!

Solistenconcours LBT te Maastricht; 02-02-2020

Vandaag, 2 februari, vond het Regionaal solistenconcours plaats van de LBT. Dit concours vond plaats in de uitvoeringszaal, vernoemd naar oud-Vijlenaar Frans  Kusters, welke deel uitmaakt van het Trefcentrum in Wittevrouwenveld te Maastricht.

Onze solisten speelden omstreeks 10.30uur en behaalden de volgende zeer goede resultaten. Zo behaalde Daan Pieters op de kleine trom in de 5e divisie 85 punten, waarmee hij promoveert naar de vierde divisie en tevens gekwalificeerd is voor de Limburgse Kampioenschappen. Kiana van Wezel speelde tevens op de kleine trom in de 5e divisie en behaalde 83 punten. Lynn Coenen kwam uit in de jeugddivisie op de kleine trom en behaalde 88 punten, waarmee ook zij promoveert (naar de 5e divisie) en geplaatst is voor de Limburgse Kampioenschappen. Lynn werd tevens tweede in de sectie kleine trom in de jeugddivisie.

Naast Daan, Kiana en Lynn mochten wij ook twee debutanten op dit concours presenteren. Rosalie van Beusekom speelde de eerste keer voor het ‘echie’ en behaalde gelijk een prima resultaat met 83 punten op de kleine trom in de jeugddivisie. Ook Janneke Pieters speelde het eerst op een solistenconcours en presteerde zeer goed. Zij behaalde 85 punten, waarmee ook zij promoveert naar de 5e divisie en tevens is gekwalificeerd voor de Limburgse Kampioenschappen.

Naast de solistische optredens kwam er ook een multipercussion ensemble namens St. Joseph Vijlen in actie. Kiana, Daan en Lynn speelden maar liefst 88 punten bij elkaar en wonnen dit concours in hun sectie (slagwerk ensembles – 5e divisie). Ook zij mogen zich nogmaals tonen tijdens de Limburgse Kampioenschappen.

Carnaval i Viele!

De hoogheden van cv de Schnapsnaze zijn bekend! Ook dit jaar mogen wij weer trots zijn dat leden van onze vereniging hiervan deel uitmaken. Wij wensen Hofnar Remon en Jeugdprinses Janneke een heel fijne carnaval toe!

Uiteraard wensen wij Prins Philip, Jeugdprins Cas en Jeugdhofnar Meike ook een heel fijne carnaval toe!

Alaaf!

Voorspeeldag; 26-01-2020

Vandaag, zondag 26 januari, vond de voorspeeldag plaats, waarbij alle leerlingen van onze vereniging hun kunnen toonden. De voorspeeldag vond plaats in het JoNe-gebouw op de Hopschet in Vijlen. De leerlingen speelden hun solo of oefening die door hun instructeur uitgekozen was en dit werd beoordeeld door jurylid Math Schins. Naast de solo-optredens werd er ook een Duo (trompet) en Trio (multipercussion) ten gehore gebracht.

Aan het einde ontvingen de jeugdleden allen een mooi certificaat, waarbij er een predicaat werd gegeven voor het vertoonde spel. Naast dit certificaat mochten zij zich uiteraard ook verheugen op een “tuut sjieps”!

De voorspeeldag werd goed bezocht door familie, vrienden en leden van de schutterij. Voor deze bezoekers was een heuse koffiecorner ingericht. We mogen terugkijken op een zeer geslaagde voorspeeldag en danken alle vrijwilligers voor hun inzet.

Achterste rij v.l.n.r.: Yasmine – Daan – Lynn – Kiana

Voorste rij v.l.n.r.: Gioya – Solange – Rosalie – Janneke