St. Maartenoptocht; 13 november 2022

Op zondag 13 november nam onze vereniging weer deel aan de jaarlijkse St. Maartensoptocht. Het is elk jaar weer fijn om als schutterij een bijdrage te mogen leveren aan dit mooie evenement, waaraan tal van kinderen en hun ouders deelnemen. Wij danken ons wederom bij de Evenementen Commissie voor de goede organisatie.

Feestavond – Huldiging van de Jubilarissen; 5 november 2022

Afgelopen zaterdag 5 november vond de jaarlijkse feestavond van Schutterij Sint Joseph plaats bij verenigingslokaal Bergzicht. De avond begon met de feestelijke huldiging van de jubilarissen, te weten Remon Plummen en Sjors Frosch (25 jaar), Sanne Schins-Bellefroid en Jarno Niks (12,5 jaar) Lynn Coenen (5 jaar) en Jos Delamboy met zijn 25 jarig verenigingsjubileum. De jubilarissen werden door de voorzitter van de schutterij, de bond en de OLS federatie toegesproken met lovende woorden en kregen de onderscheidingen opgespeld. Ook werd Marlou Nix in het zonnetje gezet voor haar bijzondere prestatie, het behalen van de 3e plaats op het erekruisschieten van de RKZLSB, waarna Patrick van Wezel het erekruis kreeg opgespeld van onze eigen vereniging. Verder werd het A-zestal gefeliciteerd met de mooie prestatie op het OLS 2022 in Meijel.
Na een feestelijke mars door het klaroenkorps begon de gezellige feestavond met de receptie. Na de receptie werd de feestavond onderbroken voor een bijzonder afscheid van Math Schins. Na 40 jaar als instructeur van het klaroenkorps heeft Math deze taak door omstandigheden overgedragen aan zijn zoon Martijn. Math en zijn echtgenote Carla ontvingen een prachtig muzikaal afscheid met vooral een enorme waardering voor zijn betrokkenheid en kundige opleiding van vele van de huidige muzikanten. Ook nam een afvaardiging van het klaroenkorps van schutterij Sint Paulus Epen deel aan dit miniconcert. Dit om de warme vriendschap tussen Math en het klaroenkorps, waar hij 12,5 jaar als instructeur betrokken is geweest, te eren.
Math werd enorm geraakt door het gebaar van het klaroenkorps en vooral bij het zien van zijn zoon als instructeur en zijn kleindochter Eva die voor het eerst op de kleine trom deel uitmaakte van het klaroenkorps. Math ontving van de vereniging een prachtig bronzen aandenken als blijk van waardering. De verrassing was nog niet helemaal afgelopen. Er had zich in aanloop naar deze feestavond en het afscheid van Math een heuse drumband van oud leden gevormd. Deze vroegere leerlingen van Math lieten een ieder horen dat ze het absoluut niet verleerd waren!
Na dit bijzondere muzikale dankwoord werd de feestavond tot in de late uurtjes voortgezet met veel gezelligheid en de nodige drankjes.

Jubilarissen 2022

Jubilarissen 2022

Jos Delamboy – 25 jaar lid

Sinds 1996 is Jos Delamboy een gewaardeerd en betrokken lid van schutterij St. Joseph. Jos bracht al enige jaren schutterservaring mee naar onze vereniging door zijn eerdere lidmaatschap bij St. Sebastianus Margraten. Daardoor is hij inmiddels 37 jaar trotse schutter. Via goede vriend wijlen Jac. Schins heeft Jos zijn uitgebreide financiële kennis al sinds 1986 ingezet voor de schutterij. Hij was sinds die tijd al als lid van de finaciële commissie betrokken bij alle bondsfeesten en activiteiten van de vereniging. 

Na zijn verhuizing naar Vijlen en het veranderen van werklocatie werd Jos geweerdrager, waarna hij het geweer inwisselde voor de klaroen. Vanaf 2000 is Jos de functie van commandant gaan invullen met veel plezier. Doordat Jos de 4 jarige commandantencursus heeft gevolgd heeft hij zijn kennis en kunde niet alleen voor onze verenging ingezet, maar heeft hij als instructeur ook vele andere schutters opgeleid. 

Vanaf 2008 heeft ook het jureren bij andere schuttersbonden een plaats ingenomen in de goed gevulde schuttersagenda van Jos. De laatste jaren bekleedt hij ook een bestuursfunctie als Penningmeester na het wegvallen van Jac. Schins.

Het jaar 2008 was voor Jos een jaar met een persoonlijk hoogtepunt binnen de schutterij. Dat jaar lukte het hem om het Koningschap van St. Joseph Vijlen te veroveren. Iets waarop hij natuurlijk super trots was en waar zijn vrouw Margriet, en een enkele keer dochter Yvonne, hem bij begeleidt heeft. 

Voor Jos is de saamhorigheid in de vereniging en in het hele schutterswezen het mooiste om te ervaren. Hij wordt heel blij door de grote betrokkenheid van de jeugd en jongeren in de vereniging. Dit is volgens hem terug te zien in de mooie bondsfeesten en het ZLF in 2014 die georganisseerd werden door onze vereniging. Voor Jos is het samen genieten van vriendschap en gezelligheid het meest belangrijk, maar vindt hij de optocht en het gezamenlijk gaan voor een mooi geheel en resultaat net zo belangrijk.

Jos kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst van onze vereniging. Er is een krachtig en betrokken ledenbestand met een jong bestuur, een mooi klaroenkorps en een stevig toekomstbeleid. De vereniging is Jos voor zijn vele activiteiten en bereikte zaken zeer erkentelijk, hetgeen in 2021 ook heeft mogen resulteren in een Koninklijke Onderscheiding. 

Remon Plummen – 25 jaar lid

Op 7-jarige leeftijd startte Remon met trommellessen bij Math Schins en werd daarmee lid van onze schutterij. Na de kundige lessen van Math mochten Theo Winkens en Michel Mordant hem verder opleiden. Zijn debuut als solist was tijdens het solistenconcours in Mheer, waarbij hij meteen promotie behaalde. Remon maakte daarnaast deel uit van het klaroenkorps. Samen met zijn oom Jo Schins ging hij altijd op vrijdagavond naar de repetitie van het klaroenkorps. Het voetballen met de rest van de jeugd na de repetitie, met een flesje AA, was een goede afsluiter van de repetitie. 

Nadat Remon een behoorlijk aantal jaren vaste kracht binnen het klaroenkorps was geweest vond hij het tijd om de manschappen achterin te versterken. Daarmee werd hij Grenadier, hetgeen hij tot op de dag van vandaag met veel plezier doet. In de toekomst gaat Remon wellicht nog een geduchte concurrent worden in de strijd om de koningstitel.

Tijdens het ZLF in 2014 maakte Remon voor het eerst deel uit van de commissie financiën. Hij had onder meer de belangrijke taak om met de fiets de entreepunten tijdens de optocht te bezoeken en entreegelden “af te romen”. Hij vond het prachtig om te zien hoeveel mensen langs de kant stonden tijdens de optocht. Wellicht is hier het vlammetje gaan branden om zich nóg meer voor de vereniging in te willen zetten. Sinds 2022 is hij immers de Penningmeester van de vereniging. Dit zou hij uiteraard niet kunnen doen zonder de steun van zijn vrouw Andrea, die ook lid is van onze vereniging.  

Voor Remon zijn er diverse hoogtepunten binnen de vereniging; Als kind waren dit de beroemde jeugduitstapjes van de schutterij, waarbij er geslapen werd in een weide en zelfs op een kazerneterrein. Als jongvolwassene was dit de gezelligheid in de feesttent samen met zijn vrienden uit de vereniging. En nu, als vader, is het voor hem een hoogtepunt zoontje Teun te zien klappen en marcheren zodra de schutterij langskomt. Stiekem hoopt hij natuurlijk dat zijn dochter Juule hetzelfde gewikkeld is en dit ook leuk gaat vinden. Wellicht ontstaat er zo een nieuwe generatie Plummen binnen de vereniging. 

Remon kijkt met een tevreden blik naar de schutterij, ook voor de toekomst. We hebben een mooie jonge generatie en de sfeer binnen de vereniging is goed. Remon vindt dat we als vereniging trots mogen zijn op deze groep en hoopt hier nog lang deel van uit te maken. 

De vereniging is ook trots op Remon en hoopt nog lang van zijn aanwezigheid en inzet als Penningmeester te mogen genieten.

Sjors Frosch – 25 jaar lid

In 1992 werd Sjors lid van Schutterij St. Joseph, waarmee hij startte op de kleine trom. Vele malen stak Sjors de straat schuin over om bij buurman Math Schins les te nemen en met succes. Sjors kwam bij het klaroenkorps en marcheerde vervolgens geüniformeerd mee. In 1994 werd hij tot het beste jeugdlid van de vereniging verkozen. Echter eindigde deze periode helaas ook weer, waarbij hij in 1996 zijn stokken inleverde. 

Sjors was meer geïnteresseerd om als Grenadier mee te gaan en vond ook het schieten leuk. Echter was het in die tijd nog niet mogelijk om op jonge leeftijd al deel te nemen als grenadier. 

Enkele jaren later kroop het bloed toch weer waar het niet gaan kon en meldde Sjors zich weer aan. Nu als Grenadier. Ook werd hij lid van de Schietploeg, waarbij hij op het A- en het B-zestal schoot. In 2006 werd hij de winnaar van het erekruisschieten van de vereniging, hetgeen een knappe prestatie was. 

Sjors staat niet graag in het middelpunt van de aandacht en draagt zijn steentje liever in de luwte bij. Zo was hij rondom het ZLF 2014 lid van de commissie terreinen, waarbij hij een echte meerwaarde was. Daarnaast hielp hij ook met regelmaat mee wanneer de Schutterij een extra zakcentje kon verdienen, hetgeen destijds bij ZeRa in Vaals met regelmaat gebeurde. 

Sjors vindt de gezelligheid binnen de vereniging erg belangrijk, waarbij hij voornamelijk met warme gevoelens terugkijkt op de periode toen het verenigingslokaal nog bij Bert en Marlies Scheijen gelegen was (Café Oud Vijlen). Daar heeft hij vele leuke dingen meegemaakt en was hij, als onderdeel van “de Stimmungsboys”, onderdeel van de terugkeer van de jaarlijkse speurtocht.

Wij hopen Sjors nog vele jaren te mogen meemaken binnen onze vereniging en zijn heel blij met Sjors.

Sanne Schins-Bellefroid – 12,5 jaar lid

Nog voordat Sanne lid werd van Schutterij St. Joseph Vijlen was zij in 2006 al Koningin van haar vriend, en inmiddels echtgenoot, Martijn Schins. Hij wist namelijk in 2006 de koningsvogel af te schieten, waarmee de band tussen de Vijlense schutterij en Sanne begon te groeien.

Na haar seizoen als koningin in 2006 werd zij in 2010 lid van de vereniging en begon zij met het lessen op de klaroen. Sanne had al een muzikale achtergrond op dwarsfluit, maar trompet was eigenlijk altijd al haar lievelingsinstrument. 

Na ongeveer 1,5 jaar was zij klaar om deel te nemen op de klaroen. Tijdens de lesperiode op klaroen speelde zij de bekkens, waarmee zij al snel geüniformeerd deel uit maakte van het klaroenkorps. Dit omdat haar schoonmoeder Carla Schins (die destijds de bekkens speelde) koningin was in 2010.

Een waar muzikaal hoogtepunt was het spelen van Mars Bagatel met de Harmonie St. Martinus tijdens het Millenniumconcert.  

Sanne is in de afgelopen 12,5 jaar uitgegroeid tot een echte schutter en een ware kracht die graag op de achtergrond haar ding doet. Zo maakte zij deel uit van de PR-commissie ter gelegenheid van het ZLF in 2014 en het bondsfeest in 2017, waarbij zij met name actief was in het maken van het ZLF-logo, algemeen drukwerk en de website. Ook nu maakt zij deel uit van de P&R commissie die sinds 2022 opgericht is om de lopende verenigingszaken te ondersteunen.   

Begrafenissen met schutterseer maakten op Sanne indruk door de jaren heen, waarbij zij dit een zeer mooie en waardige traditie vindt binnen het (Vijlense) schutterswezen. 

Sanne hoopt om tijdens de komende jaren samen met haar man Martijn en haar dochters Eva, Lieve en Benthe muzikaal deel uit te maken van het klaroenkorps en de schuttersbroeder- en zusterschap te mogen blijven beleven.

Wij zijn bijzonder blij met Sanne en hopen dat zij nog lange tijd deel uit zal maken van onze mooie vereniging. 

Jarno Niks – 12,5 jaar lid

Door zijn moeder Angelica werd Jarno veel mee op sleeptouw genomen naar de vereniging. Hiermee werd hij op 8 jarige leeftijd lid van onze vereniging. Zelfs het aanbod van vader Guido om een crossmotor te kopen, zodat ze op zondagochtend naar motorcross konden gaan, kon hem niet afhouden van zijn keuze voor de schutterij. 

Jarno koos direct voor de kleine trom en kreeg les van Joost Schins. Hij kan zich nog goed herinneren dat Joost met de grijze Mazda, die hij deelde met Martijn, naar de Grunnevig kwam om hem les te geven. Ook is Jarno als solist meerdere malen in de prijzen gevallen en heeft daarmee onze vereniging goed weten te vertegenwoordigen. hij heeft sinds 2021 de kleine trom op de achtergrond gezet en geeft sindsdien graag het tempo aan op de overslag-trom. 

Gedurende zijn eerste “echte” seizoen als overslag-speler heeft hij al snel verstek moeten laten gaan. Zijn vriendin Fenne Waghemans schoot namelijk op 26 mei 2022 het laatste stukje van de koningsvogel naar beneden, waarmee zij “koning” werd van onze vereniging. De eer om haar te mogen begeleiden en het zilver voor haar te mogen dragen, is iets waar Jarno graag tijdelijk de overslag-trom voor inruilt. 

Ook is Jarno trots dat Fenne na haar koningsschap haar jurk inruilt voor het marketensteruniform. Hij hoopt in de toekomst zichzelf ook bij de lijst der koningen te mogen aansluiten. 

Sinds 2019 is hij ook bestuurslid van onze vereniging. Hij doet dit het liefste op de achtergrond en denkt hierbij goed mee over hoe we praktische zaken het beste kunnen aanpakken. Hij helpt de vereniging graag met werkzaamheden rondom schuttersfeesten, het Koningsvogelschieten en andere zaken waarbij zijn aanhanger nodig zeer goed van pas komt. Ook rijdt hij samen met Marc met de “poepdoos” (wc-wagen) door het heuvelland om deze te plaatsen waar menden hem nodig hebben. 

Jarno is ook al een aantal jaren vaste kracht van het B-zestal binnen de schietploeg. Hij is buksmeester in opleiding binnen onze vereniging en vaste “lader” van het A-zestal. Hij doet hierbij goede zaken, want hij heeft mede ervoor gezorgd dat het A-zestal voor de eerste keer in historie naar de OLS-zaterdag terug mocht gaan in 2022. In de toekomst zou hij graag ook officieel buksmeester willen worden van onze vereniging. 

Voor Jarno is de vereniging een gevoel dat niet in woorden uit te drukken is. Hij wil zich daarom ook voor 200 procent inzetten hiervoor en hoopt nog heel wat jaren lid te mogen zijn. 

Wij zijn bijzonder blij met Jarno en hopen dat hij nog in lengte van jaren betrokken blijft bij onze schutterij.

OLS Meijel; 09-07-2022  

Helaas werd er afgelopen zaterdag in de eerste kavelronde gemist, waarmee dit OLS-avontuur er voor dit jaar opzit. Maar wat mogen we ontzettend trots zijn op ons A-zestal en op onze mooie vereniging.

Voor het eerst in de historie de zaterdag gehaald en de Esprit-muziekprijs gewonnen. Hiermee mogen wij terugkijken op een ontzettend mooi en succesvol OLS.

Dit smaakt naar meer. Op naar het OLS 2023 in Born!

OLS Meijel; 03-07-2022  

Op zondag 3 juli stond het OLS in Meijel op het programma. De schutters van Meijel hadden een bijzonder mooi OLS georganiseerd, waarbij het terrein goed was ingericht. De optocht was in één woord geweldig, waarbij er vele duizenden mensen aan de kant van de weg stonden.

Het A-zestal presteerde bijzonder goed en schoot zich als één van de 33 verenigingen naar de kavelronde. Ruim 100 verenigingen wisten deze kavelronde niet te bereiken. Op voorhand een puike prestatie. Tijdens de kavelronde werden er opnieuw 18 voltreffers genoteerd, waarmee St. Joseph Vijlen voor het eerst in de historie naar de zaterdag doorgaat om te schieten om de allerhoogste plaatsen. Wat een geweldige prestatie van ons A-zestal!

Naast dit geweldige resultaat van het A-zestal wist onze schutterij nog een geweldige prijs in de wacht te slepen. Tijdens deze editie van het OLS was het namelijk St. Joseph Vijlen die de ESPRIT-MUZIEKPRIJS mocht winnen. Deze prijs is sinds 2014 in het leven geroepen ter stimulering om meer aandacht, voor en aan de jeugdleden van het muziekkorps binnen de schutterij te bewerkstelligen en de werving van jeugdleden te bevorderen. Hierbij worden vier aspecten beoordeeld, namelijk het beleidsplan, de resultaten van het klaroenkorps, de resultaten van de solisten en een publieksbeoordeling tijdens het defilé. Deze prijs is voor de gehele vereniging een grote erkenning voor de energie die wordt gestoken in het klaroenkorps en in het bijzonder onze jeugdleden. Later dit jaar zal onze vereniging uitgenodigd worden om deel te nemen aan de OLS-huldiging op het provinciehuis.

Naast al dit geweldige positieve nieuws mochten we ook nog de volgende prijzen noteren:

 • Mooiste Koningspaar, Oude exercitie, 3e prijs
 • Solisten slagwerk 5e divisie – Kiana van Wezel, 4e prijs
 • Solisten slagwerk jeugd divisie – Gioya van Wezel, 2e prijs

Rondgang Mellechet en Rott; 01-07-2022

Afgelopen vrijdag hebben wij een middels een rondgang een bezoek gebracht aan de gehuchten Melleschet en Rott. Vele mensen stonden aan de kant van de weg gereed om onze schutterij te verwelkomen, hetgeen wij bijzonder op prijs stellen. Na de rondgang werd er door het klaroenkorps een klein concert gegeven op de Wijngaard St. Martinus, alwaar het goed vertoeven was voor de leden van de schutterij en de andere belangstellenden

Processie en Reveille; 19-06-2022

Alles was vandaag anders dan normaal tijdens de deelname aan de Reveille en de Processie door verdriet over het verlies van onze schuttersvriend Roland Bindels. Met Claudia en de familie was in goed overleg besloten om op een sobere en gepaste wijze deel te nemen.

’s Morgens, iets na zes uur, werd er gestart met de Reveille, waarbij er met stille trom door het dorp van rustaltaar naar rustaltaar gemarcheerd werd door de Reveillesectie. Aan de diverse rustaltaren klonk het signaal “Reveille” dat het dorp moest doen ontwaken om deel te nemen aan de Processie. Rond de klok van zeven uur stond er voor de dames en heren van de Reveillesectie een heerlijk ontbijt klaar, waarvoor de dank wederom uitgaat naar Marion Kusters en Annemie Houben.

Reveillesectie 2022

Om kwart voor negen werd er met stille trom naar de St. Martinus Kerk gemarcheerd om deel te nemen aan de Heilige Mis en de Processie. Ook tijdens de processie klonk vandaag enkel de stille trom. Bij aankomst in “de Koel”, alwaar het laatste rustaltaar gelegen was, werd de processie afgesloten. Onze vereniging had, gezien de treurige omstandigheden, besloten om terug te keren naar het schutterslokaal en niet om in “de Koel” te ontbinden. Nadien werd er “in burger” deelgenomen aan de kermisactiviteiten die door de Evenementen Commissie waren georganiseerd, waarbij er een mooie foto werd gemaakt met ons erelid Wiel Stubbe.

Foto met erelid Wiel Stubbe

In memoriam, Roland Bindels; 17-06-2022

* 21 april 1970

† 17 juni 2022

Roland Bindels

Met veel verslagenheid namen wij op 17 juni jl. kennis van het overlijden van ons lid Roland Bindels.

Schutterij St. Joseph Vijlen mag met een warm gevoel terugkijken op de schutters-carrière van Roland, die binnen onze vereniging slechts 7 jaar heeft mogen duren.

In 1987 werd Roland lid van Schutterij St. Hubertus-Gilde Gulpen, alwaar hij in 2012 zijn 25-jarig jubileum vierde en waarmee hij werd onderscheiden met de OLS-medaille in zilver. De liefde voor zijn vrouw Claudia zorgde er in 2015 voor dat hij lid werd van Schutterij St. Joseph Vijlen. Met veel plezier maakte hij als grenadier onderdeel uit van de vereniging, waarvan hij ook reservevaandrig was.

Roland was een schutter in hart en nieren, hetgeen hij uiteindelijk 35 jaar is geweest. Steevast was hij aanwezig wanneer het klaroenkorps repeteerde of uit moest treden, waarmee hij een hele fijne supporter was.

Wij zijn erg dankbaar voor de wijze waarop Roland lid is geweest van de vereniging en we zullen hem enorm gaan missen.

Roland, het ga je goed!

De plechtige uitvaartdienst met schutterseer, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 25 juni a.s. om 11.30 uur in de parochiekerk St. Martinus te Vijlen.

Alle leden worden om 10.15 uur in het schutterslokaal “Café-Restaurant Bergzicht” verwacht, waarna de plechtige handelingen om 10.30 uur zullen aanvangen. Na de uitvaartdienst zal er voor de leden een koffietafel plaatsvinden. Indien men hierbij niet aanwezig kan zijn dient men dit uiterlijk a.s. woensdag via het emailadres secretaris@schutterij-vijlen.nl kenbaar te maken, waarvoor alvast bedankt.

Zeskamp; 28 mei 2022

Afgelopen zaterdag vond de schutterszeskamp plaats op onze schuttersweide. Zeven zestallen gingen op een gezellige en sportieve manier de strijd met elkaar aan. Er werden leuke spellen gespeeld, zoals een bierkratrace, beerpong en een marcheerspel. Verder werd er ook geschoten met de zware buks, de windbuks en (niet minder spannend) een waterpistool. De Koninklijk Erkende Schützen Verein ‘Waidmannsheil’ seit 1911 EV maakte, onder aanvoering van haar Kapitän Jean Wiekken, gehakt van haar tegenstanders en schreef deze editie op haar naam. Een daverend succes voor deze zeer gemotiveerde selectie Nederlanders met Duits/Oostenrijks/Tirools bloed. Jean Wiekken reageerde geëmotioneerd tijdens de persconferentie aan het einde van de dag. “Dit is waar we twee jaar lang in het diepste geheim naartoe geleefd hebben nu valt alles op zijn plaats”, aldus Kapitän Jean.

Nadat de 6 spellen waren gespeeld werd er op de vogel geschoten. Alle deelnemers kregen de mogelijkheid om zich tijdens een spannende wedstrijd tot Koning te schieten. Margo Kusters, vrouw van Burgerkoning 2022 Wiel Kusters, deed waarvoor ze gekomen was. Ze verpulverde de in Cottessen vervaardigde houten vogel, met een welgemikt schot en liet de concurrentie teleurgesteld achter. Margo maakte deel uit van team “de Kusterkes”. Team Captain Hub Kusters was trots op zijn ingezette troef in deze wedstrijd. “Margo heeft laten zien dat ze beschikt over een uitstekend richtingsgevoel, dat is vandaag maar weer eens gebleken”, aldus Hub Kusters.

Alle deelnemers zijn van harte bedankt voor hun deelname en wij hopen dat ze allemaal een leuke middag hebben gehad.

 • Foto’s elders op deze website

Koningsvogelschieten; 26 mei 2022

Na twee stille “coronajaren” was het afgelopen donderdag (26 mei – Hemelvaartsdag) weer tijd om op traditionele wijze opzoek te gaan naar een nieuwe Koning. Omstreeks 13:30uur werd Koningin Gina Nix en “silberträger” Guido Deliege afgehaald na een korte rondgang door Vijlen.

Na de officiële opening, waarbij mooie woorden werden uitgesproken door onder andere Loco-Burgemeester Kompier en Pastoor Schuffelers, werd er gestart met het Burgerkoningschieten. Mooi was om te zien dat er veel animo was om op de burgerkoningsvogel te schieten. Na een spannende strijd wist Wiel Kusters het laatste stukje van de houten koningsvogel naar beneden te halen, waarmee hij zich tot Burgerkoning 2022 schoot.

Aansluitend werd er gestart met het schieten op de echte koningsvogel. Uiteindelijk gingen er 16 schutters de strijd met elkaar aan om zich koning 2022 te mogen noemen. Na 140 schoten en een zeer spannende finale, was het Fenne Waghemans die de laatste plaat naar beneden wist te halen. Fenne is meerdere jaren als supporter steevast van de partij en besloot dit jaar voor het eerst mee te schieten. Samen met haar vriend Jarno Niks zal zij het Koningspaar gaan vormen, waarbij Jarno het zilver zal gaan dragen.

Naast het schieten op de koningsvogels vond ook de strijd plaats om het Vijlens Kampioenschap. De hoogste eer was weggelegd voor Gina Nix.

Verder was er natuurlijk een heuse jeugdschietwedstrijd, waarbij Milan Vaessen de B-klasse won, Joël Germann de A-klasse won en Elias Huertas Klein zich tot jeugdkoning schoot.

Vanaf deze plaats nogmaals hartelijke felicitaties aan onze kersverse Koning, Burgerkoning, Vijlens Kampioen en jeugdwinnaars!

 • Foto’s elders op deze website

Bondsfeest Strucht; 22 mei 2022

Op zondag 22 mei stond het eerste bondsschuttersfeest op het programma van dit seizoen. Op een prachtige locatie werd dit feest goed georganiseerd door de Schutters van Mauritius Strucht. Onze schutterij liet zich van haar beste kant zien en er werd met volle inzet deelgenomen aan de diverse wedstrijden. Bij het schieten schoot het A-zestal 17 van de 18 punten, waarmee het A-zestal zich niet plaatste voor de kaveling. Het B-zestal schoot 2 maal 18 punten en met deze volle score behaalden zij de 1e plaats bij de B-zestallen. Een puike prestatie en de welverdiende felicitaties voor de dame en de 5 heren. Bij de algemene onderdelen werd de 3e prijs behaald bij het onderdeel houding optocht en werd de 4e prijs behaald bij het defilé. Het klaroenkorps behaalde in 2e divisie de 2e plaats. Tijdens zijn eerste bondsschuttersfeest, als tamboermajoor, behaalde Robin Nix een hele mooie 3e prijs. Ook de solisten deden het goed in Strucht. In de jeugddivisie, bij het onderdeel kleine trom, behaalde Rosalie van Beusekom de 2e plaats en Gioya van Wezel de 1e plaats. Tevens in de jeugddivisie, onderdeel klaroen, behaalde Solange van der Voort de 2e plaats en Yasmine van Beusekom de 1e plaats. In de 5e divisie behaalde Kiana van Wezel de 2e plaats bij het onderdeel kleine trom. In de 4e divisie behaalde Lynn Coenen de 1e plaats bij het onderdeel kleine trom. We mogen terugkijken op een mooi en gezellig feest, waarbij ook fantastische resultaten werden behaald.

LK Solisten; 15 mei 2022

Op zondag 15 mei werd vroeg vertrokken richting St. Joost. Hier werden de Limburgse Kampioenschappen voor solisten en kleine ensembles gehouden. Trots zijn wij als vereniging dat hier 5 solisten van ons naartoe mochten, waarvan 2 LK-debutanten.

Voor onze vereniging mocht Gioya van Wezel als eerste het spits afbijten. Voor Gioya was dit de tweede deelname aan het LK. Daarna mocht onze nieuwste solist, Zoë Kusters, haar uitvoering ten gehore brengen. Zoë was een van onze debutanten op dit LK. Na Zoë was het de beurt aan Rosalie van Beusekom, ook voor Rosalie was dit haar debuut.

Bovengenoemde dames hebben allemaal deelgenomen in de jeugddivisie. En ja, u leest het goed, DAMES. Want ook onze volgende 2 solisten zijn dames. Waar bij St. Joseph Vijlen “vrouwen achter het vaandel” nog niet “gewenst” zijn, veroveren de vrouwen onze vereniging vóór het vaandel!

De volgende en een na laatste solist, was Kiana van Wezel. Zij is al een van de meer ervaren solisten en trad uit in de 5e divisie. Als allerlaatste voor onze vereniging mocht Lynn Coenen haar uitvoering ten gehore brengen. Lynn deed dit in de 4e divisie.

Na de middag werden de resultaten bekend gemaakt:
Gioya: 85 punten
Zoë: 85 punten
Rosalie: 86 punten
Kiana: 87 punten
Lynn: 87 punten

Al onze dames zijn met deze punten gepromoveerd naar een volgende divisie!
Kiana mag zich met dit resultaat zelfs Limburgs Kampioen noemen!!!

We willen de solisten van harte feliciteren met dit mooie resultaat en zijn enorm trots op hen!

 • Foto’s elders op deze website

Verbroederingsfeest Margraten; 24 april 2022

Afgelopen zondag namen wij na ongeveer 2 jaar weer deel aan een schuttersfeest. In dit geval betrof dit nog geen officieel Bondsschuttersfeest, maar een verbroederingsfeest dat door de schutterij van Margraten werd georganiseerd.  Het feest werd geopend op het Amerikaplein, waarna de optocht van start ging en het defilé plaatsvond. Nadat de schutterijen terug op het feestterrein waren, werd er gestart met de diverse wedstrijden. Als eerste was het de beurt aan het klaroenkorps dat haar concert- en marcherend werk zeker naar behoren ten gehore bracht. Ook de solisten presteerden weer prima.

Bij het schieten begon het A-zestal prima met in de eerste ronde direct de volle 18 punten, echter kon deze lijn niet worden vastgehouden waardoor er niet deelgenomen kon worden aan de kaveling. Het B-drietal noteerde 3 missers in haar eerste beurt en de volle score in haar tweede beurt. Ook dit was helaas niet voldoende voor de kaveling.

We mogen terugkijken op een mooi feest, waarbij het weer superfijn was weer met de schutterij op pad te zijn. Tijdens dit feest werden er geen prijzen uitgereikt. We kijken uit naar het eerste bondsschuttersfeest van dit seizoen dat op zondag 22 mei in Strucht plaats zal vinden.

 • Foto’s elders op deze website

Uitslagen regionaal solistenconcours LBT

Tijdens de voorspeeldag die vorige week plaatsvond zijn de opnames gemaakt die later ingestuurd zijn ter beoordeling ten behoeve van het digitale regionale solistenconcours van de L-B-T. De volgende resultaten werden bereikt door onze solisten:

 • Jöel Germann, kleine trom, jeugddivisie – 80 punten
 • Kiana van Wezel, kleine trom, 5e divisie – 85 punten, promotie en plaatsing voor LK
 • Gioya van Wezel, kleine trom, jeugddivisie – 84 punten
 • Zoë Kusters, kleine trom, jeugddivisie – 86 punten, promotie en plaatsing voor LK
 • Rosalie van Beusekom, kleine trom, jeugddivisie – 85 punten, promotie en plaatsing voor LK
 • Solange van der Voort, klaroen, jeugddivisie – 83,5 punten
 • Yasmine van Beusekom, klaroen, jeugddivisie – 83 punten
 • Lynn Coenen, kleine trom, 4e divisie – 86,5 punten, promotie en plaatsing voor LK

Wij zijn bijzonder trots op deze fantastische jeugdleden en wensen hun allemaal de verdiende felicitaties toe. Voor Joël en Zoë was het de eerste keer dat ze aan het concours meededen en dat is natuurlijk al een prestatie op zich! De solisten die geplaatst zijn zullen op 15 mei deelnemen aan de Limburgse Kampioenschappen. Dit concours zal weer “live” plaatsvinden en meer informatie zal later volgen.

Voorspeeldag klaroenkorps; 27 maart 2022

Vandaag, zondag 27 maart, vond de voorspeeldag plaats, waarbij alle leerlingen van onze vereniging hun kunnen toonden. De voorspeeldag vond plaats in het JoNe-gebouw op de Hopschet in Vijlen. De leerlingen speelden hun solo of oefening die door hun instructeur uitgekozen was en dit werd beoordeeld door jurylid Martijn Schins en werd op vakkundige wijze gepresenteerd door Gina Nix.

Aan het einde ontvingen de jeugdleden allen een mooi certificaat voor het vertoonde spel. Naast dit certificaat mochten zij zich uiteraard ook verheugen op een “tuut sjieps”! Tijdens deze voorspeeldag werden tevens de opnames gemaakt voor het digitale solistenconcours van de LBT. Wij wensen alle solisten heel veel succes toe!

De voorspeeldag werd ook bezocht door familie, vrienden en leden van de schutterij. Voor deze bezoekers was een heuse koffiecorner ingericht. We mogen terugkijken op een zeer geslaagde voorspeeldag en danken alle vrijwilligers voor hun inzet

Achterste rij v.l.n.r.: Solange van der Voort – Lynn Coenen – Kiana van Wezel – Yasmine van Beusekom – Rosalie van Beusekom

Voorste rij v.l.n.r.: Eva Schins – Gioya van Wezel – Zoë Kusters – Joël Germann

Patroonsfeest St. Joep 2022

Afgelopen zondag (20 maart 2022) mochten we na een periode van 2 jaar weer ons Patroonsfeest “St. Joep” vieren. Om halftien marcheerde onze schutterij naar de St. Martinuskerk om de Heilige Mis te vieren. Deze Heilige Mis werd opgeluisterd door het gemengd zangkoor St. Gregorius uit Vijlen en ons eigen klaroenkorps. Vanaf deze plaats danken wij ons hiervoor hartelijk.

Na de Heilige Mis werd vaandrig Patrick van Wezel officieel geïnstalleerd en werd er op het kerkhof stilgestaan bij alle overledenen die zich, op welke wijze dan ook, aan St. Joseph Vijlen verbonden voelden. Hierbij werd door de klaroengroep de Last Post gespeeld en werd er gebeden op het kerkhof.

Na alle kerkelijke plichtplegingen werd er genoten van een brunch bij Cuba Libre.

De dag werd afgesloten bij ons verenigingslokaal ”Café-Restaurant Bergzicht ”, alwaar de nodige bedankjes werden gedaan. Daarnaast werd de prijs voor het beste jeugdlid uitgereikt aan Lynn Coenen (2019) en Solange van der Voort (2021), waarvoor nogmaals de hartelijke felicitaties.

Verder was er aandacht voor Yasmine van Beusekom, Rosalie van Beusekom, Solange van der Voort, Gioya van Wezel en Ronald Pieters, die de eerste keer St. Joep als “sjuts va Viele” mochten meemaken. Daarnaast debuteerde Robin Nix als Tamboer-Majoor, hetgeen hij geweldig heeft gedaan!

Onze vereniging mag terugkijken op een geslaagd patroonsfeest en kijkt met plezier uit naar het komende schuttersseizoen.

Prinses Kiana; 12 februari 2022

Zaterdag 12 februari werd ons jeugdlid Kiana van Wezel geproclameerd tot jeugdprinses van CV de Schnapsnaze. Tijdens een mooi opgezette digitale kinderzitting werd Kiana, als één van de drie jeugdhoogheden, aan het Vijlense carnavalspubliek gepresenteerd. Vanaf deze plaats wensen wij Prinses Kiana, Prins Sen en Hofnar Janou en hun families heel veel plezier toe tijdens de komende carnaval!

Foto: CV de Schnapsnaze

Ere-lid Jo Schins; 05-02-2022

Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 februari jongsleden is unaniem besloten dat Jo Schins tot erelid wordt benoemd van onze vereniging. Jo heeft in oktober 2021 moeten doen besluiten om niet meer als actief lid deel uit te maken van onze schutterij. Van harte gefeliciteerd namens de gehele verenging!

Nieuwe Penningmeester; 05-02-2022

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering is Remon Plummen na een unanieme stemming tot het bestuur toegetreden. We zijn bijzonder blij om te mogen vermelden dat Remon het Penningmeesterschap van Jos Delamboy zal gaan overnemen. Inmiddels heeft Remon aan de eerste bestuursvergadering deelgenomen en zal Jos nog enige tijd ondersteunen en overdragen. Remon zal te bereiken zijn via penningmeester@schutterij-vijlen.nl. Verder hebben wij Jos met een bijzonder groot applaus bedankt voor zijn bewezen diensten in het afgelopen jaar als interim Penningmeester.