Bekijk deze site óók regelmatig buiten het seizoen

voor nieuws en actualiteiten.

KONING 2018 – Roswitha Preuschoff

 

Opbouwwerkzaamheden KVS; vanaf 25 mei 2019
Vanaf komende zaterdag zal er gestart worden met de opbouwwerkzaamheden ten behoeve van het Koningsvogelschieten. Vanaf 10.00uur zal er gestart worden, waarbij we alle leden vragen om een handje te komen helpen.
Verder zal er ook op dinsdag (28 mei) en woensdag (29 mei) vanaf 18.00uur op de schuttersweide gewerkt worden.
Vele handen maken licht werk!

 

Koningsvogelschieten 2019; 30 mei 2019
Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) vindt traditioneel het Koningsvogelschieten plaats. Om 13:00uur dienen alle leden geüniformeerd aanwezig te zijn op de schuttersweide aan de Hilleshagerweg te Vijlen. Omstreeks 13:15uur zal een rondgang door Vijlen plaatsvinden, waarbij het huidige Koningspaar Roswitha en Klaus Preuschoff zal worden afgehaald. Omstreeks 13:45uur zal de vereniging weer terugkeren op de schuttersweide alwaar de officiële opening zal plaatsvinden.

Alle leden dienen tijdens het inschrijven de volgende informatie te verstrekken aan het secretariaat:
– Aanmelden voor het busvervoer naar het OLS en het ZLF; OLS is kosteloos, ZLF € 5,00 p/p.
– ID-bewijs; ID-nummer en soort ID

Direct na de officiële opening zal het Burgerkoningschieten plaatsvinden. Vanaf deze plaats nodigen wij iedereen uit op de Burgerkoningsvogel te komen schieten. Aan het Burgerkoningschap zijn immers geen verenigingsverplichtingen gekoppeld. Nadat de Burgerkoningsvogel is afgeschoten zal worden verder gegaan met het schieten op de echte Koningsvogel. Tevens bestaat uiteraard de mogelijkheid deel te nemen aan het Kampioenschap van Vijlen en aan het Tombolaschieten. Verder zal er speciaal voor de kinderen een springkussen geplaatst worden.

Conform de Wet Wapens en Munitie dienen ALLE deelnemers aan het Burgerkoning- en Koningsvogelschieten een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Wanneer er geen legitimatie overlegd kan worden kan er NIET deelgenomen worden aan de schietwedstrijden.

Naast dit alles zal er tevens een jeugdwedstrijd gehouden worden met een hiervoor geëigend geweer. Er zal gestreden worden in diverse leeftijdscategorieën om de hoogste eer!

Vanaf deze plek nodigen wij u alvast hartelijk uit en hopen u op Hemelvaartsdag te mogen begroeten op onze schuttersweide.

 

bondsfeest te Epen: 12 mei 2019

Het eerste bondsfeest van dit jaar vond afgelopen zondag plaats in Epen. Het weer was ideaal en het feest was netjes georganiseerd. De volgende prijzen werden behaald:

– Beste houding optocht – 1e plaats

– Klaroenkorps 2 divisie – 3e plaats

– Mooiste Marketentstergroep – 3e plaats

– Solisten tamboers jeugddivisie: Kiana van Wezel – 1e plaats en  Lynn Coenen 3e plaats

 

Patroonsfeest St. Joep 2019; 24 maart 2019

Op zondag 24 maart vierde Schutterij St. Joseph Vijlen haar Patroonsfeest “St. Joep”. Om half tien marcheerde een bijna voltallige schutterij naar de St. Martinuskerk om de Heilige Mis te vieren.

Deze Heilige Mis werd opgeluisterd door het gemengd zangkoor St. Gregorius uit Vijlen en ons eigen klaroenkorps. Vanaf deze plaats danken wij ons hiervoor hartelijk.

Na de Heilige Mis werd er op het kerkhof stilgestaan bij alle overledenen die zich, op welke wijze dan ook, aan St. Joseph Vijlen verbonden voelden. Hierbij werd door de klaroengroep de Last Post gespeeld en werd er gebeden op het kerkhof.

Na alle kerkelijke plichtplegingen werd er genoten van een heerlijke brunch bij Hotel-Restaurant Vijlerhof.

De dag werd afgesloten bij ons verenigingslokaal ”Café-Restaurant Bergzicht ”, alwaar de nodige bedankjes werden gedaan. Daarnaast werd de prijs voor het beste jeugdlid uitgereikt aan Daan Pieters en werd Kiana van Wezel gehuldigd voor haar goede prestatie tijdens de LK solisten te Melick.

Verder was er aandacht voor Lynn Coenen, die de eerste keer St. Joep als “sjuts va Viele” mocht meemaken.

Onze vereniging mag terugkijken op een geslaagd patroonsfeest en kijkt met plezier uit naar het komende schuttersseizoen.

 

LK Solisten; 17 maart 2019

Op zondag 17 maart nam Kiana van Wezel deel aan de Limburgse Kampioenschappen te Melick. Kiana kwam uit in de jeugddivisie en behaalde maar liefst 87 punten!

Bestuur en leden zijn bijzonder trots op Kiana en feliciteert haar reeds vanaf deze plek!

Carnaval 2019

Ook dit jaar nam onze vereniging weer deel aan de carnavalsoptochten in Vijlen en Vaals. Met veel plezier werd reeds enkele maanden door alle leden van de groep druk gewerkt aan de wagen en de kleding. Dit jaar had de groep gekozen voor het thema Lego. Vanaf deze plaats willen wij C.V. De Schnapsnaze uit Vijlen en C.V. De Grensülle uit Vaals bedanken voor de goed georganiseerde optochten.

 

   

 

09-02-2019: Jaarvergadering – Jac. Schins

Tijdens de jaarvergadering, welke plaatsvond op zaterdag 9 februari, werd bekend dat Jac. Schins een punt zet achter zijn bestuursfunctie en hiermee ook het penningmeesterschap. Na 50 jaar bestuurslid te zijn geweest vond Jac. het genoeg geweest, hetgeen het bestuur en de gehele vereniging natuurlijk goed begrijpt en respecteert.

Voorzitter Marc Steins sprak Jac. toe en bedankte hem voor alles wat hij tijdens zijn bestuursperiode voor onze vereniging betekend heeft. De vergadering reageerde vervolgens met een staande ovatie, hetgeen Jac. bijzonder toekwam.

De vereniging, en het bestuur in het bijzonder, zal Jac. erg gaan missen. Vooral zijn open manier van communiceren en oprechtheid, maar zeer zeker ook zijn ruime ervaring en kennis over de schutterswereld zullen een groot gemis worden. Jac. zal actief lid blijven als officier en zal in het vervolg plaatsnemen aan de andere kant van de tafel tijdens de ledenvergaderingen.

Het zal even wennen zijn, maar ondanks het afscheid van Jac. als penningmeester kijken wij toch met vertrouwen naar de toekomst. Emile Scheijen zal namelijk  de taak van Penningmeester van Jac. overnemen. Daarnaast is Jarno Niks tijdens de jaarvergadering tot het bestuur toegetreden. Ook hij zal taken van Jac., zijnde geen penningmeester taken, gaan overnemen.

Het bestuur zal de komende tijd de taakverdeling waar nodig herverdelen , waarna wij de leden zullen informeren.

 

27-01-2019; Solistenconcours LBT te Schimmert

Vandaag  namen Lynn Coenen, Kiana van Wezel en Daan Pieters deel aan het regionaal solistenconcours van de LBT. Het concours vond plaats in het mooie Gemeenschapshuis van Schimmert.

Onze jonge talenten hadden zich goed voorbereid en speelden allemaal keurig en naar tevredenheid.

Lynn maakte haar debuut en kwam als eerste in actie en behaalde 81 punten op kleine trom in de jeugd divisie, hetgeen resulteerde in een mooie eerste prijs. Daarna speelde Kiana, ook in de jeugd divisie op kleine trom, en behaalde maar liefst 85 punten. Met deze score kwalificeerde Kiana zich voor de Limburgse Kampioenschappen  en is zij tevens gepromoveerd naar de 5e divisie. Als laatste kwam Daan in actie. Hij speelde op kleine trom in de 5e divisie en behaalde 82 punten (tevens een eerste prijs).

Daan – Kiana – Lynn

Schutterij St. Joseph is wederom zeer trots op haar solisten!

 

 

Prinses Christel I – CV de Schnapsnaze; 11-01-2019

Op vrijdag 11 januari werd Christel in de Braeck uitgeroepen tot prinses  “Christel ut iesjte” van de Schnapsnaze. De heerschappij over het “Schnapsnazeriek” zal zij samen met haar Hofnar Miranda voeren. Schutterij St. Joseph is zeer trost op het “marketentster Zweigestirn” en wenst Christel (Hertogin van de Sjutse) en Miranda reeds een prachtig Carnavalsseizoen toe!!!